Raadpleeg de checklist

De kwaliteit van een partij pootgoed wordt beïnvloed door de manier waarop de pootgoedteler, de transporteur én de consumptieteler ermee omgaan. Iedere schakel in de keten heeft een eigen verantwoordelijkheid. De checklist geeft die in één overzicht weer.

Handige checklist

Zorgvuldig omgaan met pootaardappelen verkleint de kans dat de kwaliteit van een partij achteruitgaat. Voor pootgoedtelers, logistieke partijen en consumptietelers is een handige checklist opgesteld met aandachtspunten en praktische tips. Doe er je voordeel mee.