Stresstest spoort de zwakkere partijen op

Partijen pootgoed waarvan wordt getwijfeld of ze vitaal genoeg zijn, worden door het handelshuis aan een stresstest onderworpen. Na een positieve beoordeling worden ze alsnog klaargemaakt voor de afzet.

In 2016 waren er veel problemen met de opkomst in de consumptieteelt. Leveranciers en afnemers van pootaardappelen besloten daarom samen met de NAK het ‘Ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit’ te starten. Een onderdeel hiervan was het ontwikkelen van een stresstest om de vitaliteit van partijen pootaardappelen vast te stellen voordat ze het bedrijf van de pootgoedteler verlaten. De stresstest wordt nu ingezet om kwetsbare partijen pootaardappelen op te sporen. Wil je meer weten over de stresstest? Onderzoeker Johannes Ransijn legt exact uit welk onderzoek ten grondslag ligt aan de opzet en uitvoering van een stresstest voor pootaardappelen.

Bekijk het verhaal van een teler